Our Staff

S.No.PhotoNamePay ScaleFather
Name
Mother
Name
PANJoining Date
1
Aarti
Sharma
9300Ram
Kishan
Sharma
Kamlesh
Sharma
JTPPS5599H21-12-2017
2Devendra
Singh
9300Manoher
Singh
MitleshLVBPS2808D26-09-2017
3Gargi
Mahajan
9300Aditya
Mahajan
Anita
Mahajan
EJGPM0083L05-07-2017
4Garima
Goel
9300Shiv Prakash GuptaRaj Bala GuptaBNIPG1451K06-07-2017
5Geeta
Tomer
9300Asha
Ram
Tomer
Vidhya
Tomer
AEMPT3081J14-09-2010
6Lokesh
Khurana
9300Bal
Mukand
Khurana
Parwati
Khurana
AXHPK3367Q01-08-2012
7Monika
Mavi
9300Anil
Kumar
Mavi
Mukesh
Devi
OLPKJ1478F11-10-2016
8Monika
Saini
9300Dharam
Veer
Singh
Saini
Rajesh
Saini
FJAPS0842C22-06-2018
9Neha
Pathak
9300Anil
Kumar
Pathak
Rama
Pathak
BHFPS8374E28-01-2016
10Nidhi
Gupta
9300Rakesh
Gupta
Surekha
Gupta
YGHUJ4596K16-12-2016
11Nitika
Tyagi
9300Ashok
Tyagi
Manju
Tyagi
BMQPT3768K23-03-2016
12Pradeep
Kumar
9300Amar
Singh
Sharma
Devi
DLAPK7872L09-01-2015
13Rajni
Gupta
9300Ram Rich
Pal Gupta
Uma
Devi
AUFPS9146Q14-09-2010
14Renuka
Etoria
9300Raj
Kishore
Etoria
Saroj
Etoria
ACIPE1192R09-01-2015
15Ruhee
Sachdeva
9300Pawan
Kumar
Sachdeva
Manisha
Sachdeva
BHQPS7132B15-10-2015
16Sakshi
Sharma
9300Mukesh
Kumar
Sharma
Indu
Sharma
JBGPS2221R28-01-2016
17Sarika
Jain
9300Manipal
Jain
Urmila
Jain
FDLPS6106Q21-09-2017
18Shahdat
Hussain
9300Abdul
Rasheed
Amna
Khatoon
ACDPH1652G19-10-2021
19Shalini
Teotia
9300Ram
Kumar
PushpaAKKPT4898F27-03-2021
20Sharmishtha Chaudhary9300Mahendra
Singh
BalbiriBAUPS7128G01-02-2022
21Shilpi
Jain
9300Rakesh
Kumar
Jain
Sushma
Jain
AJIPJ0752B13-09-2017
22Sunder
Singh
9300Rakam
Singh
SukhviriCTAPS3376Q14-09-2010

Pay